Nord-Norsk produksjon av bærekraftig insektsmel

Metillu AS produserer insektsmel av larver fra svarte soldatfluer (Hermetia illucens) som ernæringskomponent i fiske- og dyrefôr.

 

Insektsmelet skal erstatte ugunstige og lite bærekraftige ernæringskomponenter, som soya og fiskemel. Ved hjelp av en sirkulærøkonomisk forretningsmodell, overførbar kompetanse fra grønn til blå sektor og moderne teknologi skal vi klare dette på en lønnsom måte – for Metillu, fôrprodusenten og oppdrettsnæringen.

 

Vi er en oppstartsbedrift og har som intensjon om å gjøre fôrproduksjonen mer bærekraftig. I dag belager vi oss  mye på import av ernæringskomponenter, hvor flere av disse skaper unødvendig belastning på klima, miljø og samfunnet. Vi har stor tro på at vi kan bidra til at vi blir mer selvforsynt, redusere import og - ikke mist - sikre god, stabil og sporbar kvalitet i fiske- og dyrefôr.  

 

 

Bærekraftig  |  Arktisk  |  Fremtidsrettet

01

Vår visjon

Vi skal være stolte av veien vi har gått når vi om 10 år ser oss tilbake. Derfor er vår visjon:

 

"En sunn planet og verdiskapende ernæring."

02

Produksjon

Svarte soldatfluer  er en flueart som trives best i varmt og fuktig miljø. De avles på biorester, og når larvene er fullvokste, bearbeides de etter godkjente metoder.

03

Innovasjon

"Veien blir til hvis man går", sier Nils og Ronny - Handlingens menn fra Ringerike. Slik er det for oss alle, og Metillu jobber stadig med utvikling og innovasjon.

Ine-Kristin

Ine-Kristin er prosjektleder og har hovedansvar for teknologi, salg, markedsføring og kundebehandling. Hun snakker tre språk og er lett å komme i kontakt med.

Asbjørn Børre

Børre er en drevet fagperson med mye kompetanse på husdyrhold. Han har over 40 års erfaring med fôrkvalitet og kvalitetssystemer, og er i dag styreleder og prosjekteier i Metillu AS.

Stig-Endre

Stig-Endre er utdannet sivilingeniør i industriell økonomi og teknologiledelse, og har hovedansvar for forretningsutvikling, finansiering og innovasjon i Metillu AS.